Refugiehuis van Averbode

locatie: bij de Molenbrug in de Vughterstraat

Het refugiehuis van Averbode, mogelijk reeds in 1292 opgericht, stond bij de molenbrug in de Vughterstraat. Na de vrede van Munster werd het verkocht.
Bron: Bossche Bouwstenen VI, blz 15
~~~
Sasse van Ysselt schrijft hierover:
Hoe Van Heurn er toe is kunnen komen van te beweren, dat een der huizen in de Vughterstraat het refugie was van de Abdij van Averbode is mij een raadsel, want in de Bossche schepenprotocollen heb ik geen enkele akte kunnen vinden, waaruit zoude kunnen worden opgemaakt, dat die Abdij ergens in Den Bosch een refugiehuis bezat.
Bron: De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch 1 (1910) 337
Artikelen
2002

Ad van Drunen

Refugiehuis van Averbode
Kloosters en religieus leven ('s-Hertogenbosch 2002) 74
 
Literatuur en bronnenpublicaties

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) IV. 510

n: vermelding in een voetnoot