Refugiehuis Norbertijnen uit Tongerloo

locatie: Sint Jorisstraat

Tongerloo had eerst in 1478 in onze stad een refugiehuis. In 1541 verkreeg de abdij nog twee andere woningen in de nabijheid van dit huis, gelegen in de Sint Jorisstraat. De paters van deze abdij verbleven er van 1578 tot 1584. In 1580 worden er, na een klacht hierover, getuigenissen afgelegd over hun voortreffelijke levenswandel (van Sasse van Ysselt, Voorname huizen, dl. I, blz 395). In 1587 raken ze hun refugiehuis, dat stond op het gebied van de huidige gevangenis, kwijt.
Bossche Bouwstenen VI (1983) 30
Artikelen
1978

Hugo Heijman

De Nobertijnen te 's-Hertogenbosch
Berne 3 (1978) 57-63
 
1983

mr. J.A.M. Hoekx

Refugiehuis van de Norbertijnen uit Tongerloo
Bossche Bouwstenen VI (1983) 30
 
2002

Ad van Drunen

Refugiehuis van de abdij van Tongerlo
Kloosters en religieus leven ('s-Hertogenbosch 2002) 73
 
Literatuur en bronnenpublicaties

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 227

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) IV. 509-510

n: vermelding in een voetnoot