afb. 1832

Refugiehuis Norbertijnen uit Berne

locatie: Achter het Stadhuis, Sint Jorisstraat, Hinthamerstraat

De abdij Berne bezat reeds in de 14e eeuw een refugiehuis, gelegen "Achter het Stadhuis", de huidige nrs. 14 t/m 20. In de periode 1506-1623 was het in de Sint Jorisstraat gevestigd, naast de St. Joriskapel, die op de hoek Keizerstraat - Sint Jorisstraat lag. Na de verwoesting van hun abdij in 1579 trekken de kloosterlingen in hun refugiehuis. In 1623 verwierven ze het vroegere Rijke Fratershuis (huidige Hinthamerstraat 164), tegenover de Sint Jacobskerk). Vlak voor de capitulatie, op 7 september 1629, werd het huis aan mr. Johan van der Ven verkocht. Deze had daags tevoren ook een groot deel van de kloostergoederen van de Jezuieten aangekocht. Deze laatste overdracht werd later door de Staatsen als een schijnhandeling beschouwd, maar de overdracht door Berne werd wel erkend.
Bossche Bouwstenen VI (1983) 30
Sasse van Ysselt

Het Refugiehuis der Abdij van Berne

447
448
449
450
451
452
453
Noten
1.Taxandria VI p. 53.
2.Men zie over hem Schutjes I p. 290.
3.In 1507 deelden voor schepenen van den Bosch o.a. Gerard Keymp, zoon van mr Arnd.
4.Uit die panden was in 1387 door Jan Lysscap, zoon van wijlen Thomas, geheyten Valandt, eene grondrente verleend, die op 7 October 1627 door den toenmaligen Prelaat van Berne werd afgelost.
5.Analecta Gijsb. Coeverincx II p. 136 en vlgd.
6.Haar man had dat huis in 1524 (Reg. n 127 f. 433 vso) gekocht van mr Ewald Mallants Janszn, die het 1513 (Reg. n 108 f. l6) had gekocht van Gijsbert, zoon van Gerard Toelinck Gijsbertszn. Jacob Torsingh kocht dit huis 28 Juli 1712 (Reg. n 530 f. 30 vso). Het is thans genummerd 26.
7.Diens andere zonen waren Hendrik en Jacob van Casteren.
8.Deliana en Johanna Maria van Susteren, de eenigen harer, die toen nog in leven waren, verkochten 28 Januari 1751 dit huis aan mr David Kleyne, meester van den scherpen gerechte, alias beul, te den Bosch. Hij had van zijne vrouw Sophia Doornik een zoon Jan Libordus Kleyne, die na hem meester van den scherpen gerechte te den Bosch was.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 447-453
Artikelen
1978

Hugo Heijman

De Nobertijnen te 's-Hertogenbosch
Berne 3 (1978) 57-63
 
1983

mr. J.A.M. Hoekx

Refugiehuis van de Norbertijnen van Berne
Bossche Bouwstenen VI (1983) 30
 
1984

G. van der Velden o. praem.

De abdij van Berne en het Sint-Gregoriushuis te 's-Hertogenbosch
Boschboom Bladeren 31 (1984) 11-42
 
1994

G.M. van der Velden O. Praem

De Abdij van Berne en haar betrekkingen met de stad 's-Hertogenbosch tot 1629
's-Hertogenbosch 1 (1994) 21-23
2002

Ad van Drunen

Het eerste refugiehuis van de abdij van Berne
Kloosters en religieus leven ('s-Hertogenbosch 2002) 74
 
Literatuur en bronnenpublicaties

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) IV. 510

n: vermelding in een voetnoot