afb. A.F.A.M. Wetzer, 10 juni 2015

Refugiehuis MariŽnhage uit Woensel (ca 1540 - ?)

locatie: Achter de Tolbrug 11

Toen dit klooster in 1581 bij de belegering van Eindhoven afbrandde, vestigden de kloosterlingen zich enige tijd later alhier. In 1583 beloven de kloosterlingen om, wanneer ze als kanunniken van de parochiekerk van St. Jacob zullen zijn toegelaten, te zullen bijdragen in alle stadsaccijnzen (Sassen, charters inv. no. 906). Ze verwierven in 1593 de huizen, waar ze reeds verblijf hielden, nl. het bovenhuis boven de Ruische Poort, een brug over de Dieze en het huis wat nu bekend staat als de voormalige pastorie van de St. Pieter. Ze bleven hier tot aan de capitulatie.
Bron: Bossche Bouwstenen VI
~~~
In het refugiehuis van het klooster MariŽnhage (Achter de Tolbrug 11) bevindt zich een sauvegarde met het wapen van Karel V.
Bron: Bossche Pracht 9 (2003) 223
Bossche monumenten

Refugiehuis MariŽnhage

door Ed Hupkens

5
Stadsblad woensdag 5 augustus 2015 | 5
Bouwhistorie

'Refugiehuis van MariŽnhage'

174
Literatuur
Boekwijt 1993; CB 1520 f 11; CB 1573 f 12v; vSvY I, 150-160.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 174
Heijden, Peter-Jan van der

Achter de Tolbrug 11

7
Bossche Monumenten in Beeld (1975) 7-8
Rijksmonument

Achter de Tolbrug 11

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Sasse van Ysselt

Het Refugiehuis van het Klooster Marienhage te Woensel

150
151
152
153
154
155
156
157
159
160
Noten
1.Zie ook nog register no 246 fol. 12.
2.Houben Geschied, van Eindhoven I blz. 195 en 196.
3.Hij stierf Aug. 1657, zij 22 Aug. 1678.
4.Hun zoon was Adriaan Dirck Ruysch, die in 1655 in de Waalsche kerk te den Bosch werd gedoopt.
5.Hij was commissaris van de monsteringen en raad te den Bosch; zijne vrouw was Leonora Wylde, met wie hij huwde in 1681 ; zij wordt in eene Bossche Schepenakte van 1692 gezegd te zijn de eenige erfgename van Henriette Maria Blom.
6.Herald. Bibliotheek. Nieuwe Reeks III p. 296 en 297.
7.Van zijne vrouw Johanna Maria Crayenest, (dochter van Ghristiaan, die te Gent woonde) had hij maar ťťn zoon: Ghristiaan Adriaan Ruysch.
8.Reg. no. 483 fol. 189.
9.Deze brug lag over de Dieze tusschen den tuin en een straatje van Best; zij werd omstreeks 1803 afgebroken.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 150-160
Van Gaal en Verhagen

Refugiehuis MariŽnhage

Achter de Tolbrug 151

60
's-Hertogenbosch binnen de Veste (2001) 60
Artikelen
1975

Redactie

Welzijnsraad betrekt eind dit jaar monumentaal pand. Voor f150.000,- schade aan pastorie St.Pieter
Brabants Dagblad dinsdag 5 augustus 1975 (foto's)
 
1983

mr. J.A.M. Hoekx

Refugiehuis van het klooster MariŽnhage uit Woensel
Bossche Bouwstenen VI (1983) 30
 
1985

H. Gruben

Inventarisatie refugiehuis Marienhage
 
1989

Henny Molhuysen

Verhalen en Legenden. Sauvegarde
Brabants Dagblad donderdag 27 juli 1989 (foto)
 
1989

Redactie

Refugiehuis MariŽnhage
Bouwhistorie 's-Hertogenbosch. Jaarverslag '89 (1989) 45
 
1991

Ad van Drunen, E. Jas, J.A. van Oudheusden

Kloosters, Kronieken en Koormuziek
Het Noordbrabants Genootschap ('s-Hertogenbosch 1991) 21-22
 
1992

Redactie

Van Peter Struycken tot Sint Pieter. Cultuurbeleid Van Lanschot stimuleert
Portfolio 3 (1992) 16-17
 
1993

H.W. Boekwijt, H.A. Becks

Van woning tot pastorie. Vijf eeuwen refugiehuis MariŽnhage te 's-Hertogenbosch
F. van Lanschot Bankiers NV. Heijmans NV. Molenaar en Pruyn BV. 's-Hertogenbosch 1993
 
2002

Ad van Drunen

Refugiehuis van de Abdij MariŽnhage te Woensel
Kloosters en religieus leven ('s-Hertogenbosch 2002) 68
 
2005

Renť Grťmaux

Schilderij ontdekt van vergeten meester : DaniŽl Nederveen en refugiehuis MariŽnhage
Bossche Bladen 2 (2005) 54
2005

Wim Hagemans

Schilderij oude meester Nederveen zoek
Brabants Dagblad woensdag 6 april 2005
 
Geschiedenis
1593 In 1593 kocht de abdij dit langs de Dieze staande gebouw. Uit bouwhistorisch onderzoek is vast komen te staan dat het pand in drie fasen is gebouwd.
Bron: Kloosters, Kronieken en Koormuziek
 
1860 Van circa 1860 tot 1971 was het de pastorie van de Sint Pieterskerk.
Bron: ?
 
Afbeeldingen
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 7

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) IV. 511

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 192

n: vermelding in een voetnoot