Refugiehuis van het Franciscanessenklooster Catharinaberg uit Oisterwijk

locatie: Sint Jorisstraat 13

Dit huis, gelegen aan de oostelijke hoek van het Kruisbroedersstraatje en de St. Jorisstraat was in het laatste kwartaal van de 16e eeuw in bezit van dit klooster. Vanaf 1609 stond het leeg en het komt in 1624 in handen van de Carmelitessen.
Bron: Bossche Bouwstenen VI (1983) 32
~~~
Tussen 1586 en 1588 is dit refugiehuis aangekocht. Na 1593 nemen de Ongeschoeide Carmelitessen hun intrek in het pand. Bij het beleg in 1629 wordt het huis ernstig beschadigd. Het huidige huis bestaat uit twee smallere huizen achter een 19e eeuwse voorgevel. Het rechter gedeelte bezit nog oude kelders.
Bron: Kloosters, Kronieken en Koormuziek
Sasse van Ysselt

Het refugiehuis van het Klooster Catharinenberg te Oisterwijk

370
371
372
Noten
1.Deze Dirck van Vechel, die de zoon was van Goijart Dirckszn van Vechel en Geertruid van Lairven, had tot vrouw Mechteld van Aerle Henricksdr.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 370-372
Artikelen
1983

mr. J.A.M Hoekx

Refugiehuis van het Franciscanessenklooster Catharinaberg te Oisterwijk
Bossche Bouwstenen VI (1983) 32
 
1991

Ad van Drunen, E. Jas, J.A. van Oudheusden

Kloosters, Kronieken en Koormuziek
Het Noordbrabants Genootschap ('s-Hertogenbosch 1991) 29
 
2002

Ad van Drunen

Refugiehuis van het klooster Catharinenberg te Oisterwijk
Kloosters en religieus leven ('s-Hertogenbosch 2002) 73