Refugiehuis Abdij van Postel

Sasse van Ysselt

Het Refugiehuis der Abdij van Postel

261
262
263
264
265
266
267
Noten
1.In eene Bossche Schepenakte van 1567 (Reg. n 236 f. 244) wordt dit huis geheeten thuys van Postel, bestaande uit huis, erf en ledige plaats, staande in de Postelstraat tusschen het erf van domicella Sophia wed. van mr. Raese Raessens ex uno en een straatje ex alio.
2.Dr. C.R. Hermans Kronijken p. 109.
3.Dr. C.R. Hermans eod. blz. 18.
4.Jan Buyl, als meester en provisor van het Huis van Postel, had namens die Abdij dit huis in 1556 (Reg. n 193 f. 331) verkocht aan Jan Kuysten, priester en kanonik der St. Janskerk te den Bosch, waarna 13 Dec. 1561 (Reg. n 206 f. 341) diens bastaarddochter Elisabeth en Adam, zoon van Mathijs van den Laer, als man van Maria, zijne andere bastaarddochter, dit huis, (dat nu gezegd wordt te staan in de Postelstraat aan den hoek van het Waterstraatje tusschen dat straatje en het ledig erf der Abdij van Postel), verkoopen aan mr. Willem van Emmerick Janszn.
5.In eene Bossche Schepenakte van 1503 (Reg. n 98 f. 466), waarbij een huis in de Berewoutstraat verkocht werd, staat, dat dit huis achterwaarts zich uitstrekte ad pratum domus de Postulo, fossata quodam interjacente.
6.Zijne vrouw was Petronella van Broeckhoven.
7.Blz. 286 van zijn protocol.
8.Dit huis werd 23 September 1737 (Reg. n 548 f. 4) door mr Pieter van Straelen, heer van Milheeze, woonachtig te Eindhoven, die verklaarde het gerfd te hebben van zijnen oom Melchior Zyberts, verkocht aan Johannes van den Bogart, mr wollenverwer te den Bosch; het werd toen gezegd te staan tusschen de huizen de Kroon en het Kasteel van Onsenoort.
9.Gerard Colen Gerardszn, secretaris van den Bosch, had dit huis 3 Maart 1571 (Reg. n 221 f. 84) gekocht van Dirck Aerdszn junior, zoon van Dirck Aerdszn.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 261-267
Artikelen
1983

Hans L. Janssen en Paul A.M. Zoetbrood

De Uithof en het Refugiehuis van de Abdij van Postel
Van Bos tot Stad (1983) 74
 
2002

Ad van Drunen

Refugiehuis van Postel
Kloosters en religieus leven ('s-Hertogenbosch 2002) 72
 
Boeken
1888

Th. Ign. Welvaarts

Het refugiehuis der abdij Postel te 's Hertogenbosch
Muller | 's-Hertogenbosch 1888
 
Stadsrekeningen
1569 Kapittel 12.
De huizen van den jongen Dirk Arnts en der refugie van Postel in de Postelstraat.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 834
 
Afbeeldingen
  • september 1978
Literatuur en bronnenpublicaties

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) IV. 510

n: vermelding in een voetnoot