afb.

Hinthamer Poort (? - 1890)

locatie: Hinthamereinde

Dit is de buitenzijde van de Hinthamer- of Graafsepoort even voor de sloop omstreeks 1890. Deze poort die aan het begin van de Graafseweg stond, werd gebouwd in 1632 en in 1829 geheel vernieuwd. Bij de ontmanteling van de vestingwerken is zij afgebroken.
's-Hertogenbosch in oude ansichten deel 2
Benaming

Vermelding

  • 1505. Hynthamerpoirten. Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 (1866) 101
  • 1643. Hintemer Poort. Kaart 's Hertogenbos (ca 1634) Uit: Guicciardini, Belgicae, 1635
  • 1645. Hintemer Poort. Kaart Silva Ducis Gallis Bois le Duc German sHartogen Bos (ca 1645)
  • 1650. Hintemer Poort. Kaart 's-Hertogenbosch (ca 1650) Uit: Guicciardini, Belgicae, 1660
  • 1740. Hintemer Poort. Kaart Grondtekening der Stad 's-Hertogenbosch (ca 1740)
  • 1795. Hintemer Poort. Kaart Plan der Stad Forten en Situatie van 's-Hertogenbosch 1795
  • 1866. Hinthamer Poort. Kaart Gemeente 's-Hertogenbosch (No. 2 Stad) Provincie Noord Brabant (ca 1866)
Sasse van Ysselt

De Hinthamer- of Graafschepoort

32
Noten
1.In de verzameling kaarten van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in N.-Brabant bevindt zich het project van J. Marcus van Gerwen, Schout van Peelland, † 1645, om ter bevordering van den handel van Luik op den Bosch van af Maeseijck tot aan 's Bosch eene vaart te graven ongeveer ter plaatse, waar thans de Zuid-Willemsvaart loopt. Het plan voor dat kanaal te graven was dus al zeer oud!
2.Van Heurn Historie II blz. 267-269.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 32
Artikelen
1910

A.F.O. van Sasse van Ysselt

De Hinthamer- of Graafschepoort
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 32
 
1922

X. Smits

De Hinthamerpoort te 's-Hertogenbosch
Buiten 32 (1922) 380
 
1979

Redactie

Tussen Leuvense Poort en Hinthamerpoort
Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1979)
 
1996

Ronald van Genabeek, Eddie Nijhof

Stadspoorten Hinthamereinde
's-Hertogenbosch 1 (1996) 24-26
2006

Wim Hagemans

Resten vesting liggen nog onder 't gras
Brabants Dagblad, zaterdag 29 april 2006
 
2009

Edddie Nijhof, Johan Treling

Het ravelijn bij de Hinthamerpoort
Bossche Bladen 4 (2009) 142-144
 
Geschiedenis
1890 De drie voormalige stadspoorten worden afgebroken: de Sint Janspoort, de Vughterpoort en de Hinthamerpoort.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
Stadsrekeningen
1542 Kapittel 28.
Mandement des Keizers, waarbij bevolen wordt de huizen buiten de Vuchter- en Hinthamerpoorten af te breken met verbod om die erven op nieuw te betimmeren.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 608
 
1555 Kapittel 7.
Nieuwe brug aan de Hinthamerpoort.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 694
 
1566 Kapittel 30.
Verteering der klooster knechts, die met de klooster wagens de willige boomen op de Donk afgehouwen, tot versterking der stad aan de Hinthamerpoort bragten.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 791
 
1569 Kapittel 22.
De beelden voor St. Jans-, de Hinthamer- en St. Antonispoorten door de Sectarissen vernield, op last van Schepenen door den Beeldsnijder Cornelis Bloemerts hersteld en opnieuw gestoffeerd.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 826
 
1569 Kapittel 17.
De Koningin van Nijmegen komende, komt door de Hinthamerpoort binnen deze Stad.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 835
 
1578 Kapittel 16.
Sleutels en kettingen tot sluiting der hinthamerpoort en den paustoren.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 980
 
1579 Kapittel 18.
Een commissie zoekt de geschikste plaats tot het leggen van eene brug over de rivier de Aa, voor de ingezetenen van den Dungen en anderen aan dien uithoek, om door de Hinthamerpoort in de Stad te kunnen komen, aangezien de St. Anthonispoort toegebolwerkt zou worden.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1000
 
1584 Kapittel 16.
• Aan de Hinthamerpoort de brieven in doosjes gelegd en met een koord opgehaald en neder gelaten.
• De Predikheeren waken bij de schotbalken in de Hinthamerpoort.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1055
 
1586 Kapittel 16.
• Aanslag van den vijand op de Stad, aan de Hinthamerpoort.
• Nader bevel dat iedereen zijn zijdgeweer zou dragen en zich van kruid en lood voorzien.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1066
 
1597 Kapittel 15.
Mathijs Stooters onthalsd, daarna gekwartierd, de vier kwartieren ieder aan een halve galg bij de vier poorten gehangen en het hoofd op een pen gezet boven de Hinthamerpoort.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1115
 
1600 Kapittel 15.
Bevel, om aan de wegen buiten de Vuchter- of Hinthamerpoorten, de wallen en grachten langs de landerijen te slechten en tot afscheiding alleen tuinen of heiningen te plaatsen. Dat niemand van Stadswallen mag afgraven.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1600-1601. Deel 2, blz 1131
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1131
 
1601 Kapittel 15.
• Wachters die des nachts de vuurkogels aan de Hinthamerpoort bewaakten.
• De gesneuvelden, onder de mijnen aan de Hinthamerpoort gebleven, begraven.
• De gesneuvelden op St. Jacobs kerkhof begraven.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1140-1144
 
1606 Kapittel 18.
• Toelaag aan eene weduwe, wier zoon in het beleg onder den muur aan de Hinthamerpoort dood bleef.
• Andere toelagen voor het dood blijven hunner zonen onder dien muur.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1173
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII (1976) 32

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 22, 27, 42, 48, 52, 55, 57, 61, 62, 64, 90, 92, 93, 98, 104, 111, 138, 141, 144, 145, 198, 205, 206, 207, 208, 229

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 174, 176, 177, 256

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 158

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 219

Jan Sanders, Kroniek van Molius (2003) 121, 213, 219, 281

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 44, 63, 64

n: vermelding in een voetnoot