afb.

Antwerpse Poort (ca 1200 - 14e eeuw)

Schapenmarkt

De plattegrond van de Antwerpse Poort is naar gegevens van het archeologisch onderzoek in de bestrating aangegeven. De poort, die in februari en maart 1997 bij bestratingswerkzaamheden archeologisch kon worden onderzocht, had twee hoefijzervormige torens, waarvan de ronde zijde naar buiten was gericht. De doorrijbreedte bedroeg slechts vier meter. Uit het onderzoek bleek dat de poort een valhek heeft gehad en dat zij de kleinste is geweest van de drie hoofdpoorten van de eerste stadsmuur.
De Moerasdraak (1999) 9-10
Benaming

Vermelding

  • 1293. Jodenpoort
  • 1450. Onze Lieve Vrouwepoort
  • 1830. De Lieve Vrouwen Poort. Kaart J. B. Drossaers ca 1830
  • ????. Antwerpse Poort
Bosch allerlei

Eerste Vughterpoort

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 25 juni 2008
Mosmans

Jodenpoort

80
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 80
Artikelen
1997

Ton Kappelhof

Antwerpse Poort
's-Hertogenbosch 2 (1997) 70
1997

Eddie Nijhof

De Antwerpse of Onze Lieve Vrouwepoort
's-Hertogenbosch 2 (1997) 73-75
Geschiedenis
? De Antwerpse Poort (voorin de Vughterstraat) was reeds in de veertiende eeuw afgebroken.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1997 Op de grens van de Vughterstraat met de Schapenmarkt stond de Antwerpse Poort. Deze poort ook wel Lieve Vrouwe Poort genoemd werd in het voorjaar van 1997 opgegraven.
Bron: Bastion Oranje
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 11, 14, 15, 18

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 116

M.H.M. Spierings, Het Schepenprotocol van 's-Hertogenbosch 1367-1400 LIX (1984) 26n

Varia Historica Brabantica III (1969) 219

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 137, 414

n: vermelding in een voetnoot