Parochie Sint-Jacob

Archief
Artikelen
2022

Toine Janssen

Jeugdcentrale Sint-Jacob, een reactie
Bossche Kringen 1 (2022) 46-49
 
Literatuur en bronnenpublicaties

F.P.M. Jespers, "Het loflyk werk der Engelen" LXXVIII (1988) 67n, 149-150, 155, 159-160, 162, 176, 183, 187-190, 196, 244, 247, 249, 253, 293n, 294, 297n, 304, 312-313, 332n

n: vermelding in een voetnoot