Parochie Sint-Cathrien

Archief
Literatuur en bronnenpublicaties

F.P.M. Jespers, "Het loflyk werk der Engelen" LXXVIII (1988) 34, 104, 176, 187-188, 192, 193n, 249, 253-254, 256, 295, 312, 313n, 324

n: vermelding in een voetnoot