afb.

Stadsput en Onze-Lieve-Vrouwehuisje

datering: 17 december 2015
locatie: Markt

Artikelen
2011

Domien van der Meijden

'Puthuis en Mariakapelletje op proef bouwen'
Brabants Dagblad, zaterdag 26 november 2011
 
2012

'Mariakapelletje' op de Markt : Iconografie van een marktkruis

De discussie over het puthuis op de Markt heeft ook geleid tot bijzondere aandacht voor het ‘Maria-kapelletje’ dat in de onmiddellijke omgeving van de put zou hebben gestaan. Wat weten we van dit ‘kapelletje’, was het inderdaad toegewijd aan Maria? Is het mogelijk dat de zuil met het ‘Lieve Vrouwe Huisje’ misschien een andere, meer belangrijke iconografische betekenis had ?
Jan M.M. van der Vaart | Bossche Bladen 1 (2012) 7-13
2012

Een stukje puthuis? : Bekroning puthuis in Londen

De recente media-aandacht voor het puthuis dat in een ver en recent verleden de Markt sierde, doet terugdenken aan de ‘ontdekking’ in 2002 van een interessant voorwerp in Londen. Bij een bezoek - samen met de huidige stadsarcheoloog - aan het indrukwekkende Victoria and Albert Museum, met de bedoeling het oxaal uit de Sint-Jan te bekijken, stuitten we op een bijzonder Bosch voorwerp op het toen sterk verlopen en inmiddels gesloten ‘metalwork department’.
Ronald Glaudemans | Bossche Bladen 1 (2012) 14-16
2012

Marktkapelleke was ook een 'schandplaats'

Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten (BAM) haalt steeds meer histori­sche informatie boven wa­ter over het Mariakapelleke op de Bossche Markt.
Domien van der Meijden | Brabants Dagblad, zaterdag 12 mei 2012 | 26-27
 
2013

Middelpunt van 's-Hertogenbosch : De put op de Markt

In 1977 kwam de put op de Markt aan het licht tijdens een opgraving onder leiding van de latere stadsarcheoloog Hans Janssen. De put was in zijn glorietijd niet zomaar een waterput, maar een fraai uitgevoerd bouwwerk dat het middelpunt van de Markt vormde. Onlangs besloot de gemeenteraad dat de put in zijn zestiende-eeuwse gedaante zal worden herbouwd op de Markt. Om tot een verantwoorde reconstructie te komen, werd in opdracht van de BAM een uitgebreid archiefonderzoek uitgevoerd. De meest verrassende resultaten worden hier gepresenteerd.
Ester Vink | Bossche Bladen 2 (2013) 38-43
2013

Het vrouwenhuysken op de Markt : Een gebouwtje met twee gezichten

‘Het vrouwen huijsken staende byden putte opten Merckt’ of ‘het heylige huysken op de Mert byden put’. Met die woorden werd in de vijftiende en zestiende eeuw de behuizing van een Mariabeeld aangeduid dat pal naast de put op de Markt stond. Evenals de put (zie Bossche Bladen 2013 nr. 2) was ook dit gebouwtje lange tijd een bekend oriëntatiepunt in de stad.
Ester Vink | Bossche Bladen 4 (2013) 130-135
2015

Marc Brink

Mogelijk vertraging voor puthuis en kapelletje door aanpassing plan.
Brabants Dagblad, dinsdag 13 januari 2015 | 26
 
2015

Mes strijdt tegen puthuis

Bosschenaar Peter Mes geeft strijd tegen het puthuis en Onze-Lieve-Vrouwehuisje in 'woonkamer' Den Bosch niet op.
Domien van der Meijden | Brabants Dagblad, donderdag 19 februari 2015 | 25
 
2015

Ton extra voor puthuis op Markt valt verkeerd

College Den Bosch wil een ton extra uittrekken voor het puthuis en Onze-Lieve-Vrouwe-Huisje. 'Belachelijk'.
Robčrt van Lith | Brabants Dagblad, donderdag 12 maart 2015 | 21
 
2015

Tijd dringt voor puthuis

De tijd dringt en de spanning stijgt voor het puthuis en Onze-Lieve-Vrouwe-Huisje op de Bossche Markt.
Robčrt van Lith | Brabants Dagblad, vrijdag 13 maart 2015 | 29
 
2015

'Den Bosch wordt geen pretpark met een puthuis'

DEN BOSCH - De gemoederen lopen aan het eind van het debat even op wanneer de voorgenomen reconstructie van het middeleeuwse puthuis en het Onze-Lieve-Vrouwe-huisje op de Markt in Den Bosch ter sprake komen.
Peter de Bruijn | Brabants Dagblad, maandag 16 maart 2015 | 12-13
 
2015

Domien van der Meijden

Puthuis en Lieve Vrouwehuisje met ton extra van gemeente verder.
Brabants Dagblad, woensdag 25 maart 2015 | 25
 
2015

Opinie : Versterking van de stad of een blok aan het been?

Stadsput en OLV Huisje, ik zie oe gčre komme.
Nort Lammers | Brabants Dagblad, zaterdag 11 april 2015 | 32
 
2015

Den Bosch krijgt puthuis ondanks forse kritiek

Meerderheid gemeenteraad Den Bosch stelt ton extra beschikbaar voor de herbouw van puthuis en OLV-huisje.
Robčrt van Lith | Brabants Dagblad, woensdag 15 april 2015 | 25
 
2015

Werk aan puthuis is in volle gang

In België en Vught wordt hard gewerkt aan het puthuis en de Mariakapel, die op de Markt in Den Bosch komen te staan.
Marc Brink | Brabants Dagblad, dinsdag 11 augustus 2015 | 1
 
2015

Bart Gotink

Bouw puthuis gaat beginnen
Brabants Dagblad, vrijdag 4 september 2015 | 4
 
2015

Gapen naar bouw puthuis

Sinds twee weken is de bouw van het puthuis op de Bossche Markt in volle gang. Eind dit jaar moet het klaar zijn. Het werk trekt veel bekijks.
Niels van den Hoven | Brabants Dagblad, vrijdag 25 september 2015 | 5
 
2015

Tweede ton voor puthuis gezocht

Met een aantal activiteiten wil Stichting 1522 de tweede ton ophalen voor het puthuis. Of dat lukt, is zeer de vraag.
Bart Gotink | Brabants Dagblad, vrijdag 6 november 2015 | 1
 
2015

Redactie

Puthuis wordt op 17 december opgeleverd.
Brabants Dagblad, dinsdag 8 december 2015 | 2
 
2015

Terugkeer van een put

Er ging een lange strijd aan vooraf, maar vanaf vandaag heeft Den Bosch weer een puthuis.
Bart Gotink | Brabants Dagblad, donderdag 17 december 2015 | 7
 
2016

Nik de Vries

Stadsput en Onze-Lieve-Vrouwehuisje open
Bossche Kringen 1 (2016) 5-6
 
2016

Cees van Aalst

Mijmeringen over Puthuis en Pieckepoort
Bossche Kringen 1 (2016) 10-11
 
2016

Boek over stad, put en pomp

Het nieuwe puthuis op de Markt in Den Bosch komt er. Maar eerst kraait Stichting 1522 victorie in een boek.
Mieske van Eck | Brabants Dagblad, vrijdag 19 juni 2016 | 4
 
2016

Den Bosch reconstrueert op Markt ‘blikvangers’ uit 1522

Stadsput en OLV-huisje terug van weggeweest
Monumentaal 1 (2016) 54-55
2016

Geld Puthuis is nog altijd niet binnen

De Stichting 1522 stond garant voor een ton, maar heeft dit nog steeds niet betaald.
Bart Gotink | Brabants Dagblad, zaterdag 11 juni 2016 | Regio 5
 
2017

‘Inspanning’ voor puthuis levert geen euro op

De ton die de gemeente Den Bosch voorschoot voor het puthuis, komt niet terug. De stichting achter het bouwwerk zamelde in een heel jaar geen euro in.
Bart Gotink | Brabants Dagblad, zaterdag 18 maart 2017 | Regio 1
 
2017

Raad wil ton wél terug

Stichting 1522 zou misschien wel vervolgd moeten worden voor het niet terugbetalen van de 100.000 euro voor het puthuis, vindt D66.
Bart Gotink | Brabants Dagblad, woensdag 22 maart 2017 | Regio 2
 
2017

Wim Hagemans

Kunst en cultuur : Een kroon voor Maria van de Markt
Bossche Kringen 3 (2017) 56-58
 
Boeken
2015

Kees van den Oord, Peter Verhagen en Ronald Glaudemans

Terug op de Bossche Markt : De Stadsput en het Onze-Lieve-Vrouwehuisje
Stichting 1522 | 's-Hertogenbosch 2015 | ISBN 90-7471-122-7
 
Onderzoek
2012

Onderzoeksrapportage

Cultuurhistorisch onderzoek stadsput en Onze-Lieve-Vrouwehuisje op de Markt te 's-Hertogenbosch
Gemeente 's-Hertogenbosch oktober 2012
2012

Ester Vink, Aart Vos

Bijlagen : Cultuurhistorisch onderzoek stadsput en Onze-Lieve-Vrouwehuisje op de Markt te 's-Hertogenbosch
Gemeente 's-Hertogenbosch oktober 2012
 
Stadsrekeningen
1627 Kapittel 22.
• Model voor het heiligen huisje op de Markt.
• Het Lieve Vrouwe huisje op de Markt te 's Hertogenbosch gemaakt en geplaatst.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1340, 1342
 
1628 Kapittel 22.
Nadere uitgaven voor het nieuwe Heilig huisje ter eere van onze Lieve Vrouw ter Markt opgerigt.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1340, 1348
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 251-254, 291

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 209-210

R.J.P.M. (René) Vroomen Wapens in 's-Hertogenbosch, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch (2021) 27-28

n: vermelding in een voetnoot