afb. Abraham van Beerstraten

Pomp

locatie: Markt

De pomp werd in 1632 vernieuwd. In 1761 werd de oude pomp afgebroken en door een nieuwe vervangen. Van deze pomp zijn ontwerptekeningen bewaard gebleven. Ter aankleding van het geheel werden van stadswege rond de pomp vier hardstenen pilaren aangebracht, waarop een versiering van ijzerwerk steunde. Na afbraak van deze pomp (na 1854) werd een nieuwe pomp opgericht, die op zijn beurt in 1871 werd afgebroken. Van de pompen, die hier vanaf de zeventiende eeuw gestaan hebben, werd tijdens de opgraving op twee mogelijke fundamenten van de hardstenen pilaren na, niets teruggevonden. En van de steunende pilaren van het ijzeren smeedwerk boven de pomp uit 1761 bevindt zich thans vr de ingang van de oude V & D.
Van Bos tot Stad (1983) 55
Artikelen
2002

Hans Janssen

Put en pomp op de Markt
Bossche Bladen 3 (2002) 80-82
 
Stadsrekeningen
1632 Kapittel 16.
Steenhouwwerk voor de pomp op de grootte markt, door den Beeldhouwer Henrick Wijler ontworpen en gemaakt.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1632-1633. Deel 2, blz 1380
 
1632 Kapittel 20.
IJzerwerk voor die pomp.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1632-1633. Deel 2, blz 1380
 
1632 Kapittel 21.
Verwen en vergulden van het ijzerwerk aan de pomp.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1632-1633. Deel 2, blz 1380
 
1633 Kapittel 35.
Modellen voor de pomp op de groote markt, door den beeldsnijder Hendrik Wijler of Wijlaer gemaakt.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1633-1634. Deel 2, blz 1389