Kerken, kloosters en refugiehuizen in 's-Hertogenbosch in de tweede helft van de 16e eeuw
Legenda:
IKloosterterreinen (A-B, D-R)
IIRefugiehuizen (a-h)
IIIBegijnhof (C)
IVKerkgebouwen (1-18), waarvan de plattegrond geheel of gedeeltelijk bekend is.
VKerkgebouwen, waarvan de ligging en plattegrond slechts bij benadering bekend zijn.

Wanneer de exacte ligging van de terreinen niet bekend is, is het raster niet door een getrokken lijn begrenst. In de lijst van kloosters en refugiehuizen zijn de gebouwen, die vˇˇr het midden van de 16e eeuw buiten gebruik waren geraakt (bijv. Klein Begijnhof (tussen Postelstraat en Snellestraat), Refugiehuizen van Berne (Achter het Stadhuis 14-20), St. Truiden (Kruisstraat 2-6) en mogelijk Averbode (bij Molenbrug, Vughterstraat) buiten beschouwing gelaten.

Tek. J.-E. Dilz, mede naar gegevens van ir. A.H. van Drunen en mr. J.A.M. Hoekx.

A.Minderbroeders (gesticht 1228)
B.Predikheren (gesticht vˇˇr 1292)
C.Groot Begijnhof (gesticht vˇˇr 1274)
D.Bogarden (gesticht 1309; Tertianen sinds 1439)
E.Claraklooster (gesticht 1359; Clarissen)
F.Nazareth (Zwartzusters of Cellezusters, gesticht vˇˇr 1420; Augustinessen sinds 1476)
G.Zusters van Orthenklooster (Aanvankelijk Zusters des Gemeenen Levens, gesticht ca 1424; vanaf 1444 dubbelklooster Broeders en Zusters des Gemeenen Levens)
H.Fraterhuis St. Gregorius (Broeders des Gemeenen Levens, gesticht ca. 1425)
J.MariŰnburg (gesticht ca 1425;Tertiarissen sinds 1469)
K.St. Geertruiklooster (Augustinessen, gesticht 1451)
L.St. Elisabeth Bloemenkampklooster (Tertiarissen, gesticht 1452; sinds 1459 op dit terrein)
M.BethaniŰklooster (gesticht vˇˇr 1454; Augustinessen sinds 1466, sinds 1461 op dit terrein)
N.Kruisbroeders (gesticht vˇˇr 1467; sinds 1470 op dit terrein)
O.Cellebroeders (gesticht vˇˇr 1410; Augustijnen vanaf 1470, sinds 1470 op dit terrein)
P.Nonnen Groot-Ziekengasthuis (gesticht 1277 als dubbelklooster, uitsluitend nonnenklooster sinds 1376; Augustinessen, sinds ca 1470 op dit terrein)
R.Baselaarsklooster (Wilhelmieten, gesticht 1542 op dit terrein. Oorspronkelijke vestiging vanaf 1205 op de Baseldonk buiten de stadsmuren. Zie plattegrond van Jacob van Deventer ca 1560.)

a.Refugiehuis Priorij van Postel (gesticht als uithof ca 1250; na verkoop in 1614 Capucijnerklooster)
b.Refugiehuis van de Abdij van Berne (bij Heusden; 1506-1623)
c.Refugiehuis van de Abdij van Tongerloo (1541-1587)
d.Refugiehuis van de Abdij St. Geertruid (te Leuven; aankoop eerste helft 16e eeuw)
e.Refugiehuis van de Karthuizers (te Vught; aankoop 1550 en 1572. Van 1591-1629 in gebruik als klooster na verdrijving uit Vught)
f.Refugiehuis van de Abdij MariŰnkroon (te Heusden) en Abdij MariŰndonk (te Oudheusden) (aangekocht vˇˇr 1579)
g.Refugiehuis van het klooster Catharinenberg (te Oisterwijk; aankoop tussen 1586-88)
h.Refugiehuis van de Abdij MariŰnhage (te Woensel; aankoop 1593)

1.St. Jan
2.St. Jacob
3.St. Pieter
4.St. Antoniuskapel
5.Minderbroederskerk
6.Predikherenkerk
7.St. Joriskapel
8.Kruisbroederskerk (sinds 1569 parochiekerk St. Catharina)
9.Bogaardenkerk
10.St. Barbarakapel
11.Kapel van de Zwartzusters
12.Kapel Zusters van Orthenklooster
13.Kerk St. Elisabeth's Bloemenkampklooster
14.St. Geertruikerk
15.BethaniŰkerk
16.Kapel Groot-Ziekengasthuis-
17.Kapel MariŰnburg
18.St. Annakapel
Van Bos tot Stad : Opgravingen in 's-Hertogenbosch (1983) 16-17