Volksuniversiteit 's-Hertogenbosch

De Volksuniversiteit 's-Hertogenbosch kent een lange geschiedenis. Reeds in 1926 werd het eerste initiatief genomen in samenwerking met de R.K. Werkliedenbond. Het doel van de nieuw op te richten vereniging was : meer algemene ontwikkeling te brengen onder de arbeidersstand. Dit leidde tot de oprichting van de R.K. Volksuniversiteit 's-Hertogenbosch op 21 mei 1926. In eerste instantie bestond het programma uit 26 wekelijkse woensdagavondvoordrachten. De belangstelling was groot. Ongeveer 100 mannen bezochten de wekelijkse avonden. Deze avonden werden niet bezocht door vrouwen. De video en ook de diaprojector bestonden nog niet, zodat de lezingen van beeld werden voorzien door middel van lantaarnplaatjes!Tot 1976 bleef het programma vrijwel uitsluitend bestaan uit lezingen. De variatie van de onderwerpen was enorm. Door allerlei omstandigheden zoals o.a. de oorlog moest men regelmatig naar een andere locatie uitzien.
Het motto was: Kunst, Onderwijs en Ontspanning. De belangstelling was steeds zo groot dat wat deelnemersaantallen betreft de R.K.V.U. 's-Hertogenbosch landelijk als nummer 3 of 4 op de ranglijsten stond.
Het programma werd het uitgebreid met een aantal "steravonden". Op deze avonden werd er een documentaire vertoond, vond er een toneeluitvoering plaats, werd er een concert ten gehore gebracht van het Brabants orkest, was er een poppentheater, een balletgroep etc. Inmiddels werd het financieel wat moeilijker om kostendekkend te draaien. De gemeente verstrekte vanaf ongeveer 1947 subsidie. In die tijd kwamen de inkomsten dus uit contributies, subsidie en donaties.
Vanaf 1976 werd een andere koers ingeslagen met het aanbod van talencursussen zoals Nederlands, Engels, Frans en Spaans. De locatie: een aantal lokalen in het Jeroen Boschhuis. De administratie werd gevoerd ten huize van het Bestuur. In 1978 kreeg men ook de beschikking over een kantoor in het Jeroen Boschhuis en werd de Vereniging een Stichting.
In 1980 krijgt de Volksuniversiteit 's-Hertogenbosch de beschikking over een eigen gebouw waar ze tot op de dag van vandaag gevestigd is, het pand aan de Havensingel 24.
Dit pand is verbouwd en uitgebreid met een aantal lokalen. Ook is hier de administratie gevestigd. Het programma is verder uitgebouwd. Behalve lezingen, die nog altijd in het programma zijn opgenomen, worden er vele cursussen gegeven; talencursussen, cursussen kunstgeschiedenis, bridge, psychologie, filosofie, mens en maatschappij, natuur, creatieve cursussen, cursussen computerkunde etc. De doelstelling is niet veranderd: het bevorderen van de algemene ontwikkeling van de cursisten in een ontspannen sfeer. Iedereen kan zich inschrijven voor een cursus aan de Volksuniversiteit omdat geprobeerd wordt een zo breed mogelijk publiek in de gelegenheid te stellen hun kennis te vergroten. Daarom wordt er ook naar gestreefd de cursusprijzen zo laag mogelijk te houden. De Volksuniversiteit is een zelfstandige Stichting zonder winstoogmerk, die bijna geheel zonder subsidies draait.
Kenmerkend voor de Volksuniversiteit 's-Hertogenbosch zijn: laagdrempeligheid, positieve informele sfeer, kwalitatief breed aanbod van cursussen, grote betrokkenheid van medewerkers, docenten en bestuur.
volksuniversiteitdenbosch.nl
Bosch allerlei

Volksuniversiteit 's-Hertogenbosch

door Ed Hupkens

63
Bossche Kringen 1 (2016) 63-66
Artikelen
2016

Ed Hupkens

Verheffing van de arbeidersstand
Bossche Kringen 1 (2016) 63-66