Stedelijk Gymnasium

bestuur: Zelfstandige Gymnasia (OSZG)
locatie: Mercatorplein 2

Literatuur en bronnenpublicaties

Wilton Desmense, 'Van Scolae de Buscho naar Stedelijk Gymnasium' in: Scolae de Buscho 1274-1999 (1999) I.85-94

n: vermelding in een voetnoot