Basisschool Meander

bestuur: ATO Scholenkring
locatie: Braspenninglaan 171

Het onderwijs op Meander is als volgt te omschrijven: van ontwikkelingsgericht werken in de onderbouw naar gedifferentieerd werken in de midden- en bovenbouw volgens het GIP-model. Het onderwijs van ATO-basisschool Meander wordt gerealiseerd in twee verschillende gebouwen. De onderbouw (groepen 1 t/m 3) is gehuisvest aan de Zwartbroekweg. De groepen 4 t/m 8 krijgen hun onderwijs in het gebouw aan de Braspenninglaan. ATO-basisschool Meander is één basisschool en stemt het onderwijs van beide locaties op elkaar af.
ato-scholenkring.nl
Artikelen
2012

Meander breidt uit op plan

• De Bossche basisschool Meander in Maaspoort bouwt een uitbreiding met drie klaslokalen op palen.
• Onder de nieuwe lokalen blijft de speelplaats van de school.
• De uitbreiding moet voor de zomervakantie gereed zijn.
Robèrt van Lith | Brabants Dagblad woensdag 4 april 2012 | 28-29
 
Raadsbesluiten
2010

Uitbreiding Openbare Basisschool Meander

Openbare Basisschool Meander kampt met een structureel ruimtegebrek. Daarom is er behoefte aan uitbreiding. Omdat de gewenste uitbreiding afwijkt van het bestemmingsplan besluit het college een procedure te starten. De ruimtelijke onderbouwing en het conceptbouwplan worden voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. Ook vindt er een inloopavond plaats voor buurtbewoners en belangstellenden.
B&W Besluitenlijst dinsdag 12 oktober 2010
 
2011

Eindverslag inspraak en vooroverleg basisschool Meander

Het college stemt in met het eindverslag inspraak en vooroverleg voor uitbreiding van basisschool Meander. De school kampt met een structureel ruimtegebrek. Er is een bouwplan gemaakt voor drie extra leslokalen. Tijdens de inspraakperiode zijn er drie reacties ingediend. Deze hebben niet geleid tot aanpassing van het bouwplan.
B&W Besluitenlijst dinsdag 1 maart 2011