Basisschool L.W. Beekman

bestuur: ATO Scholenkring
locatie: Van der Does de Willeboissingel 14

In 1784 werd in Edam (Noord-Holland) de Maatschappij tot Nut van ít Algemeen opgericht. Het ďNutĒ, zoals deze vereniging in de volksmond ging heten, stelde zich ten doel het welzijn van individu en gemeenschap te bevorderen, onder meer door het verbeteren van het onderwijs.
In ís-Hertogenbosch werd in 1819 een afdeling (departement) van het Nut opgericht. In 1854 kwam de eerste Bossche Nutsschool tot stand. Tot 1927 stond deze school aan de Kerkstraat. In 1927 werd het gebouw aan de Van der Does de Willeboissingel betrokken, waar nu de Nutsbasisschool L.W. Beekman gevestigd is. Met de groei van de stad na de Tweede Wereldoorlog breidde ook het Bossche Nut zich uit. Het departement heeft momenteel 7 scholen onder zijn bestuur en oefent tevens het bevoegd gezag uit over de Nutsmontessorischool in Drunen.
Vanaf 1999 zoeken we samenwerking met het Openbaar Onderwijs in onze stad. Dit leidt tot een steeds hechtere vorm van samenwerken, samen optrekken en leidt sinds 1 januari 2008 tot een definitieve fusie met het Openbaar onderwijs. Samen verder onder de naam ATO-scholenkring. Het Algemeen Toegankelijk Onderwijs. De samenwerkingsvorm is een stichtingsvorm op bijzonder neutrale grondslag.
De L.W. Beekmanschool is een typische binnenstadsschool qua ligging en gebouw, maar de kinderen komen uit diverse wijken rond het centrum van ís-Hertogenbosch.
lwbeekmanschool.nl
Artikelen
2018

De kogelgaten zitten nog altijd in de schoolmuren

De naziís hadden er hun hoofdkwartier, maar ook twee Joodse gezinnen doken onder in de Beekmanschool. Met een museum, een audiotour en een struikelsteen staat de school stil bij zijn bijzondere historie.
Linda Akkermans | Brabants Dagblad zaterdag 28 april 2018 | Regio 4-5