Basisschool Jeroen Bosch

bestuur: Signum
locatie: Rosmalen, Vincent van Goghlaan 28

Het onderwijs op basisschool Jeroen Bosch zou je kunnen kenschetsen als ‘driestromen onderwijs’. Kinderen zijn gegroepeerd in vaste basisgroepen en zitten met leeftijdsgenootjes in dezelfde groep. Het team van basisschool Jeroen Bosch wil goed onderwijs geven. Om dit te bereiken hebben we afgesproken om onze focus op kwaliteit steeds vasthouden. We hebben in ons schoolconcept vastgelegd hoe we deze kwaliteit denken te bereiken. In de ochtend wordt de nadruk gelegd op de instrumentele vakken zoals taal, lezen en rekenen. In de middag staan de creatieve en zaakvakken centraal.
bsjeroenbosch.nl
Artikelen
2015

Scholen Hintham binnen drie jaar samen één

ROSMALEN - Basisscholen De Vlieger en Jeroen Bosch in Hintham worden samen één. Ook de kinderdagopvang, het peuterarrangement en de buitenschoolse opvang van De Petteflet komen daarbij. Samen vormen zij straks een kindcentrum. Maar een officiële fusie is het niet. Dat zorgt volgens de bestuurders voor te veel rompslomp.
Tom van der Meer | Brabants Dagblad dinsdag 31 maart 2015 | 31