De Rietlanden

bestuur: Stichting Saltho onderwijs
locatie: Pieter Langendijksingel 1 (SVO); Jan Olieslagersstraat 3 (SO)

De Rietlanden biedt kinderen met gedrags-, psychische en/of psychiatrische problemen passend en individueel onderwijs in een veilige en prettige schoolomgeving, zodat ze later een goede plek in de maatschappij kunnen verwerven.
derietlanden.com