Basisschool De Kameleon

bestuur: Signum
locatie: Graafseweg 52

In BBS de Graaf is de centrale leer- en speelplek voor basisschool de Kameleon voor kinderen van 2 tot 13 jaar en hun ouders. Ook hebben buurtbewoners uit de wijk Barten en omgeving diverse activiteiten in deze BBS. Er zijn ruimtes die gebruikt kunnen worden voor sport, ouders en hun dreumesen, vergadering etc.. Alle omwonenden en andere belangstellenden zijn welkom in deze BBS en mogen de BBS als een ontmoetingsplek van de wijk zien.
Gemeente 's-Hertogenbosch
Artikelen
2016

Rianneke Mees

Rini van Erp neemt na ruim 38 jaar afscheid van ‘zijn’ school de Kameleon en van de wijk de Bartjes. Hij kwam zowat achter alle voordeuren.
Brabants Dagblad woensdag 20 april 2016 | 4
 
2017

'Malversaties' Kameleon onderzoeken

Architect vertrouwt de bouw van Signum-school niet, maar loopt met zijn vermoedens tegen een muur op.
Jos van de Ven | Brabants Dagblad woensdag 29 maart 2017 | Regio 3
 
Raadsbesluiten
2010

Nieuwbouw basisschool De Kameleon

Het college stelt de inspraakprocedure vast voor het nieuwbouwplan voor basisschool De Kameleon-West. Deze school met gymzaal zal gebouwd worden op het terrein tussen de Antoon der Kinderenlaan, de Leonardus van Veghelstraat, de Ophoviuslaan en de Baden Powellstraat.
B&W besluitenlijst 2 maart 2010
 
2011

Ruimtelijke onderbouwing nieuwbouw basisschool De Kameleon

Het college informeert de raad over de ruimtelijke onderbouwing voor de nieuwbouw van basisschool De Kameleon en stelt het eindverslag van de inspraak en vooroverleg vast. Het is de bedoeling dat de bestaande schoolgebouwen worden gesloopt en worden vervangen door een nieuw schoolgebouw met gymzaal. Het ontwerpbesluit wordt samen met de ruimtelijke onderbouwing ter inzage gelegd nadat een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend.
B&W besluitenlijst dinsdag 15 februari 2011