Basisschool De Driestroom

bestuur: Stichting Pallas
locatie: Waalstraat 30

De Driestroom is een basisschool op antroposofische grondslag en we stellen onszelf ten doel kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling tot vrije mensen. Kunstzinnigheid, beweging, creativiteit, jaarfeesten, gezamenlijkheid en plezier zijn uitgangspunten voor ons Vrijeschoolonderwijs.
De Driestroom wil een school zijn waar iedereen leert met hoofd, hart en handen.
vsdedriestroom.nl
Artikelen
2010

Rianneke Huibers

Ook vrije school de Driestroom groeit door naar kindcentrum
Brabants Dagblad zaterdag 10 april 2010