afb. Onbekend, voor 1932

Schoolgebouw

status : Vervallen
locatie: Sint Josephstraat 22

Verhalen en legenden

Een school verdween...

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 22 november 1990
Artikelen
1990

Henny Molhuysen

Verhalen en legenden : Een school verdween...
Brabants Dagblad donderdag 22 november 1990 (foto)
 
1997

Henny Molhuysen

Verdwenen stadsbeelden : Wandelen mocht onder toezicht op Bisschoppelijk Kweekschool
Brabants Dagblad donderdag 6 maart 1997 (foto)
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 390, 391

n: vermelding in een voetnoot