afb. W. Jans, 16 juli 2006

Rosmalense molen

bouwjaar: 1732
locatie: Rosmalen, Molenstraat 17

Rijksmonument

Molenstraat 17

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Artikelen
1991

C.J. Hellemons

De standerdmolen van Rosmalen
Rosmalla 4 (1991) 23-29
 
1996

N.H. Jurgens

De standerdmolen van Rosmalen gerestaureerd
's-Hertogenbosch 4 (1996) 135-144
2010

Peter van den Dungen

René Vogels 25 jaar molenaar.
KringNieuws 6 (2010) 16
 
2013

Redactie

Groot onderhoud aan de standerdmolen in Rosmalen afgerond
Stadsblad woensdag 17 juli 2013 | 17
 
2013

Rob Hoogeboom

Molen Rosmalen gepimpt
KringNieuws 5 (2013) 13
 
2013

Keerwand molen feestelijk onthuld

ROSMALEN – Wethouder Huib van Olden van Den Bosch grijpt de Open Monumentendagen aan voor een feestelijk bezoek aan de Rosmalense standerdmolen. Op zondag 15 september om 14.00 uur onthult Van Olden de nieuwe keerwand met de twee oude, geconserveerde Fransenroeden van de firma Fransen.
Marianne Nuijten | Brabants Dagblad zaterdag 14 september 2013 | 29
 
2018

Nik de Vries

Een mooie molen verdient een boek
Bossche Kringen 5 (2018) 38-39
 
Open Monumentendag
1999

De Standerdmolen, Molenstraat Rosmalen

De in 1732 gebouwde molen is van het type Standerdmolen en heeft altijd de functie gehad van korenmolen. In de molen zijn aanwijzigingen te vinden die doen vermoeden dat de molen al vele jaren daarvoor op een andere plaatst heeft gestaan. In die tijd was het niet vreemd om een molen in zijn geheel af te breken en vele kilometers verder weer op te bouwen. Naast zijn functionele waarde heeft de molen, gelegen op een lichte verhoging, altijd een grote landschappelijke waarde gehad. Zoals de molen nu verrijst, op een niet hoge en vrij platte verhevenheid in het terrein, is het een goed voorbeeld van geslaagd herstel. Van deze Rosmalense windmolen is door de Bossche Protocollen bekend gebleven dat de pachter van de molen aan zijn pachtheer Jan Heym krachtens de overeenkomst van 9 april 1491 onder meer moest leveren 'enen dach of twee voer Dertienmisse enen zester roggenmeels tot peperkoeckmeel'. Jan Heym wilde dus met Driekoningen zich met de zijnen graag aan peperkoek te goed doen.
Afgelopen jaren is er een grondige restauratie van de Rosmalense molen geweest.
Boekje Open Monumentendag (1999) No. 37
 
2010

De Standerdmolen

Molenstraat 1, Rosmalen

De in 1722 gebouwde korenmolen is een standerdmolen: een houten molenromp, draaiend om een verticale houten spil (standaard = standerd). Aanwijzingen in de molen doen vermoeden dat hij al vele jaren daarvoor op een andere plaats stond. Uit het Bosch’ protocol is bekend dat de pachter van de Rosmalense molen aan zijn pachtheer Jan Heym volgens een overeenkomst van 9 april 1491 onder meer moest leveren: ‘enen dach of twee voer Dertienmisse enen zester roggemeels tot peperkoeckmeel’. Jan Heym wilde zich dus met Driekoningen aan peperkoek te goed doen. De molen, gebouwd op een lichte verhoging, heeft altijd een grote historische en landschappelijke waarde gehad en is enkele jaren geleden gerestaureerd.
Magazine Open Monumentendag (2010) 47
 
2015

De Standerdmolen

De in 1732 gebouwde Standerdmolen is gebouwd op een lichte verhoging. De molen heeft een houten molenromp en draait om een verticale spil. Het is oorspronkelijk een middeleeuwse korenmolen. In de constructie van de molen zijn aanwijzingen gevonden dat de molen ooit op een andere plaats heeft gestaan. Het demonteren en elders opnieuw opbouwen van een molen als bouwpakket was niet vreemd in die tijd. De molen heeft altijd een grote historische en landschappelijke waarde gehad. In 2013 zijn een bijzonder stel wiekroeden van het type Fransen, gerestaureerd en geplaatst aan de voet van de molen.
Magazine Open Monumentendag (2015) 49