afb. 1832

Rosgipsmolen

tussen de Orthenstraat en de Smalle Haven

Het kadaster werd op 1 oktober 1832 van kracht en in de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel (OAT) zijn de perceelgegevens van de stad 's-Hertogenbosch vermeld. In die OAT staan 18 percelen vermeld, die in de omschrijving van het perceel als soort eigendom de vermelding 'molen' hebben. Van al deze percelen worden telkens alle kadastrale mutaties vermeld, van 1832 totdat de vermelding 'molen' is verdwenen uit de omschrijving van het perceel.
De percelen van de stad 's-Hertogenbosch, en dan bedoel ik de vesting 's-Hertogenbosch, staan getekend op vier kadastrale kaarten uit 1832, zijnde de kaarten van de secties G en H, verdeeld over het:
Westelijk gedeelte
G1 (schaal 1:1250, bebouwde kom)
G2 (schaal 1:2500, vestingwerken)
Oostelijk gedeelte
H1 (schaal 1:2500, vestingwerken)
H2 (schaal 1:1250, bebouwde kom)
Nico Koppers
Co÷rdinaten (x, y)
In 1832 ten opzichte van de Sint Jan: -490, 326
Omgerekend naar heden: 149015, 411355 (51║41'26" N en 5║18'2" E)
Geschiedenis vanaf 1832
In 1832 verkoopt Machiel Perquin het perceel aan Johannes van Andel, een koopman uit 's-Hertogenbosch, die dit perceel verenigd met perceel G146 (groen - 368 ca), dat hij ook heeft gekocht, tot een nieuw perceel G1910 (395 ca), dat dan omschreven wordt als 'huis en erf'.
Perceelgegevens OAT 1832
Perceelnummer:G148 (geel)
Omschrijving:Rosgipsmolen
Grootte:30 ca
Eigenaar:Machiel Perquin, een stucadoor uit 's-Hertogenbosch