Molen nooit gedacht

sloop: 1883-1884
locatie: Bastion Maria

In een advertentie uit de Provinciale Noordbrabantsche 's-Hertogenbossche Courant van zaterdag 15 april 1876 wordt Eenen goed beklanten Steenen Koorn-, bloem- en schors-windmolen met erf te koop aangeboden. De molen genaamd 'Nooit Gedacht' staat op de stadswal, nabij de Berewoudstraat, sectie G-1839. De molen is verhuurd aan den heer F. van Hees tot den 1 mei 1877.
Bron: Provinciale Noordbrabantsche 's-Hertogenbossche Courant zaterdag 15 april 1876
~~~
Op 15 mei 1883 werd de ronde stenen molen 'Nooitgedacht' op Bastion Maria (bij de Berewoutkazerne) door het stadsbestuur aangekocht. De aankoop en sloop hebben het gemeentebestuur een tijdlang moeilijkheden bezorgd. In de notulen van de gemeenteraad lezen we dat de afbraak uitgesteld werd omdat molenaar M. van der Wielen niet wilde vertrekken en met een rechtszaak dreigde. De molen was nog in gebruik voor het produceren van tarwe- en roggebloem voor de bakkers. De afbraak duurde van december 1883 tot maart 1884.
Bron: Molenonderdelen uit 's-Hertogenbosch draaien nog
Jurgens

Molenwandeling over de stadswal (1)

66
's-Hertogenbosch 2 (1997) 66
Kriele

Nooit gedacht

Bastion Oranje
Artikelen
1997

Nico Jurgens

Molenwandeling over de stadswal (1)
's-Hertogenbosch 2 (1997) 66
 
Vermelding
1755

s.n.

Kaart van S.J. Hollandt
 
1830

Molen Nooit Gedacht : Bastion Maria

Platte Grond der stad 's-Hertogenbosch (ca 1830)
J.B. Drossaers
 
1866

s.n. : Bastion Maria

Provincie Noord Brabant. Gemeente 's Hertogenbosch (No. 2 Stad)