Phoenix of Kroonenburgsche molen

sloop: 1887
locatie: Bastion Muntel

Jurgens

Molenwandelingen over de stadswal (3)

24
's-Hertogenbosch 1 (1998) 24
Artikelen
1998

Nico Jurgens

Molenwandeling over de stadswal (3)
's-Hertogenbosch 1 (1998) 24
 
Vermelding
1672

s.n.

Plattegrond van de stad door Hubert Iaillot
 
1740

s.n.

Muntels Bolwerk
Grondtekening der Stad 's Hertogenbosch (ca 1740)
Tegenwoordige Staat, uitgegeven door I. Tirion, 1740
 
1830

Phoenix Molen : Bastion Muntel

Platte Grond der stad 's-Hertogenbosch (ca 1830)
J.B. Drossaers
 
1866

s.n. : Bastion Muntel

Provincie Noord Brabant. Gemeente 's Hertogenbosch (No. 2 Stad)