Kessels molen

locatie:

Stadsrekeningen
1601 Kapittel 15.
De Schutters van den ouden voetboog pioneren in het beleg aan Kessels molen.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1143