Buskruitmolen

locatie: Hinthamereinde

Stadsrekeningen
1505 Kapittel 20.
Uitgaven aan salpeter, buskruid en pijlen, alsmede voor het maken van buskruid.
Uit dit kapittel blijkt, dat de buskruidmolen op het Hinthamereinde stond.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 106
 
1507 Kapittel 24.
Item Jan Arntss, opt Hynthamereynde, op synre molen met zynre perden, zalpeter ende buscruyt gebroken ende gemalen, 3 daighen sdaighs 9 st. vz. 27 st.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 156
 
1520 Kapittel 70.
Eenen nieuwen grooteren buskruidmolen aangekocht, gesteld, in werking gebragt.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 358
 
1521 Kapittel 74.
Aankoop van vijzels voor den buskruidmolen.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 375
 
1565 Kapittel 18.
Aankoop van salpeter en vervoer naar den buskruidmolen.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 752