Stichting October '44

1983-2010

Archief
Oprichting en doelstellingen

Stichting October '44

Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Literatuur en bronnenpublicaties

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 42, 43, 44

n: vermelding in een voetnoot