afb. oktober 1948

Oorlogsslachtoffers Abeelenstraat

't Vinkenkampke

Plaatsing van deze oorkonde met gedenksteen naar aanleiding van het neerstorten van een vliegtuig met bommenlast op 22 oktober 1944. Plaatsing vond plaats in de Abeelenstraat in oktober 1948.
Artikelen
1944

Redactie

Slachtoffers in 's-Hertogenbosch
De Brabanter | zaterdag 18 november 1944 | 1
2021

Hans van Bavel en Pieter van der Schoot

De Abeelenstraat-ramp van 22 oktober 1944: de stad is een nog veel grotere ramp bespaard gebleven
Bossche Kringen 4 (2021) 11-17
 
2021

Wim Hagemans

Bevrijdingsfeest was er niet voor nabestaanden ramp Vinkenkampke
Bossche Kringen 5 (2021) 15-18
 
2022

De Abeelenstraat-ramp van 22 oktober 1944

Een geïllustreerde tekst vervaardigd bij gelegenheid van de herdenking van die ramp op 22 oktober 2022
Bewonersvereniging ’t Vinkenkampke e.a
Literatuur en bronnenpublicaties

De Boschboom, De Bevrijding van 's-Hertogenbosch oktober 1944 (1969) 31-33, 36

Frans van Gaal, Een monumentaal oorlogsverhaal (2003) 128, 132

Luc van Gent, October 1944 : Den Bosch Bevochten en bevrijd (1989) 54

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 382-383, 386-387

n: vermelding in een voetnoot