afb. A.F.A.M. Wetzer, 4 september 2008

Stadhouderstoren

bouwjaar: 1541
locatie: Zuidwal, einde Beurdsestraat

Bron: 's-Hertogenbosch stad in het hertogdom Brabant ca 1185-1629, blz 569
Artikelen
1853

Redactie

Stadhouders toren
Noordbrabant Wetenschappelijk Tijdschift 1853 bij H. Palier & Zoon (1835) 125, 145
 
Stadsrekeningen
1541 Kapittel 25.
Het mannen gasthuis van Adam van Mierden met meer andere huizen achter St. Barbara's kapel afgebroken, tot het daarstellen van eene vestingmuur en toren.
Deze toren genaamd de stadhouders toren gelegen bij de voormalige St. Barbara kapel aan het einde der beurzenstraat en de weversplaats, werd in 1585, na de vruchtelooze aanslag van het staatsche leger onder Graaf Philips van Hohenlo op 's Hertogenbosch, tot buskruitfabriek gebruikt, in het jaar 1844 is hij herbouwd en tevens tot werkplaats en buskruidmagazijn ingerigt.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 583-584
 
1584 Kapittel 10.
Herstelling aan den buskruidmolen in den stadhouderstoren.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1048
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 41, 42, 61

n: vermelding in een voetnoot