afb.

Lintweverstoren

locatie: Westwal, Bastion Maria

Artikelen
1910

A.F.O. van Sasse van Ysselt

Lintweverstoren
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch 1 (1910) 26
 
Stadsrekeningen
1548 Kapittel 9.
De vestingtorens verhuurd. De weverstooren.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 656