Sint Willebrodstoren

locatie: Onbekend

Men zie hierover R.A. van Zuylen. Stadsrekeningen I (1863) 769
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 26
Artikelen
1910

A.F.O. van Sasse van Ysselt

St. Willebrodstoren
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch 1 (1910) 26
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 42

n: vermelding in een voetnoot