Sint Michielstoren

locatie: einde Berewoutsstraat

Stond blijkens eene Bossche Schepenakte van 1529 in den vestingmuur achter de Berewoutsstraat.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 26
Artikelen
1910

A.F.O. van Sasse van Ysselt

St. Michielstoren
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch 1 (1910) 26
 
Stadsrekeningen
1548 Kapittel 9.
De vestingtorens verhuurd. De St. Michielstooren.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 657
 
1566 Kapittel 23.
Planken tot versterking van verschillende vestingtorens.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 769-770
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 42

n: vermelding in een voetnoot