Schrijnwerkerstoren

locatie: Onbekend

Artikelen
1910

A.F.O. van Sasse van Ysselt

Schrijnwerkerstoren
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch 1 (1910) 26
 
Stadsrekeningen
1548 Kapittel 9.
De vestingtorens verhuurd. De ouden schrijnwerkerstooren.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 656
 
1578 Kapittel 16.
Ringen voor bassen in den schrijnwerkers toren.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 980
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 42

n: vermelding in een voetnoot