Rosmaelschentoren

locatie: aan de Hinthamerpoort

Benaming
Jaar
Naam
Bron
1601
Roosmaelschen thoren
Stads Rekeningen van het jaar 1601-1602. Deel 2, blz 1137
Stadsrekeningen
1548 Kapittel 9.
De vestingtorens verhuurd. De Rosmaelschentooren.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 656
 
1601 Kapittel 15.
De Rosmaalsche vestingtoren aan de Hinthamerpoort afgebroken.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1137