afb.

Paustoren

locatie: Hinthamerpoort, tussen de Kleinen Hekel en de Hinthamerpoort

In eene Bossche Schepenakte van 1649 (reg no. 397 blz. 108) wordt de Paustoren vermeld, staande in den vestingmuur tusschen den Kleinen Hekel en de Hinthamerpoort.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 26
Artikelen
1910

A.F.O. van Sasse van Ysselt

De Paustoren
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch 1 (1910) 26
 
Stadsrekeningen
1578 Kapittel 16.
Sleutels en kettingen tot sluiting der hinthamerpoort en den paustoren.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 980
 
1584 Kapittel 10.
Werken aan de Paus- en Kattentorens.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1048
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 42, 43

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 219

n: vermelding in een voetnoot