afb.

Toren achter de Zusters van Orthen

locatie: Noordwal, einde Kanaalstraat

Vanaf de Pelssingel hebben we uitzicht op de voet van de oude muurtoren aan de Noordwal, de zg. Toren achter de Zusters van Orthen, recht tegenover de Kanaalstraat.
Een 'militaire' wandeling door 's-Hertogenbosch
Afbeeldingen

3 september 2008
     
Stadsrekeningen
1548 Kapittel 9.
De vestingtorens verhuurd. De tooren achter de Zusteren van Orthen.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 656
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 42

n: vermelding in een voetnoot