De Nestelmakerstoren

locatie: Achter de Mandemekers

Stadsrekeningen
1548 Kapittel 9.
De vestingtorens verhuurd. De nestelmakerstooren achter de mandemekers.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 657
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 42

n: vermelding in een voetnoot