Kramerstoren

locatie: Onbekend

's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 42

n: vermelding in een voetnoot