afb.

Pulvertoren

locatie: Hofstad / Verlengde Krommeweg

In de vestingmuren van Den Bosch bevonden zich verscheidene torens, waarvan een, die stond aan de Hofstad in den vestingmuur, welke liep van de Pijnappelsche poort tot aan den wal N. zijde, het Bushuis of Kruittoren geheeten.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 25
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1601
Poederthoren
Stads Rekeningen van het jaar 1601-1602. Deel 2, blz 1138
1621
Poeder thoren
Stads Rekeningen van het jaar 1621-1622. Deel 2, blz 1296
Afbeeldingen

28 augustus 2008
     
Artikelen
1910

A.F.O. van Sasse van Ysselt

Bushuis of Kruittoren
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch 1 (1910) 25
 
Stadsrekeningen
1566 Kapittel 14.
Een slot op de salpeterkamer, en schakel met twee krammen aan de kruidtooren, en twee sloten aan het artillerie huis.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 758
 
1584 Kapittel 16.
Gereedschappen voor het maken van buskruid in den buskruidtoren.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1055
 
1601 Kapittel 15.
Vervoer van buskruid uit den buskruidtoren.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1138
 
1621 Kapittel 18.
Herstelling van den buskruid toren.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1296
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 209

n: vermelding in een voetnoot