afb.

Beckerstoren

locatie: Hekellaan, ter hoogte van Hekellaan 38-40

Duidelijk zien we hier de aanzet van het gewelfje in de toren zelf, alsook de aanzet van de oorspronkelijke vestingmuur.
In juni 1972, tijdens de restauratiewerkzaamheden aan de walmuren langs de Hekellaan, werd dit torenrestant ontdekt. Het heeft de vorm van een hoefijzer. De boogaanzetten aan de binnenzijde duiden op een overkluizing van de benedenverdieping. De boogaanzetten aan de buitenzijde tonen duidelijk aan, dat de oude vestingmuur waarvan deze toren deel uitmaakte, vroeger althans hier ter plaatse zeker een meter of vijf binnen de huidige walmuur heeft gelegen. Uit de aanwezigheid der schietgaten blijkt zijn oorspronkelijke verdedigende functie. Toen hij na de bouw der huidige walmuur, deze functie verloor, werd hij bestemd tot kruittoren. En in de jaren na de Vestingwet viel hij ten offer aan de algemene sloopdrift.
Een 'militaire' wandeling door 's-Hertogenbosch
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1629
Den Cruijt Toorn
Kaart beleg 's-Hertogenbosch 1629
Afbeeldingen

-

na 1972

22 augustus 2008

22 augustus 2008
Artikelen
?

Van Heurn

Van Heurn Historie III (z.j.) 197 en noot c.
 
1910

A.F.O. van Sasse van Ysselt

Bakkerstoren of Vuurwerkerstoren
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch 1 (1910) 25-26
 
Stadsrekeningen
1548 Kapittel 9.
De vestingtorens verhuurd. De bakkerstooren.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 656
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 42, 43, 237

n: vermelding in een voetnoot