afb. Gerard Monté, 30 mei 2004

Toren voor de Judasbrug

locatie: Hekellaan, Casinotuin

Voormalig kruitmagazijn.
Artikelen
1997

Redactie

Snel herstel aan Hekellaan noodzakelijk. Middeleeuwse toren op instorten.
Brabants Dagblad 16 juli 1997 (foto)
 
1997

Redactie

Onderdeel van renovatie vestingwerken Den Bosch. Onderzoek aan eeuwenoude toren.
Brabants Dagblad donderdag 2 oktober 1997 (foto)
 
1997

Redactie

Vondst langs 'Toren voor Judasbrug' aan Hekellaan.
Brabants Dagblad donderdag 16 oktober 1997 (foto)
 
2010

Wim Hagemans

Vleermuis houdt werk aan toren niet langer op.
Brabants Dagblad woensdag 20 oktober 2010
 
Onderzoek
1997

R. van Genabeek, R. Glaudemans en R. Gruben

's-Hertogenbosch : 'Kruittoren No. 3' of 'Toren voor de Judasbrug'
Instituut Bouwhistorische Inventarisatie en Documentatie (IBID)
2014

N.N.

Bijlage
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch
Stadsrekeningen
1548 Kapittel 9.
De vestingtorens verhuurd. De tooren voor de Judasbrug.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 657
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 42

n: vermelding in een voetnoot