Clovenierstoren

sloop: 1577
locatie:

Stadsrekeningen
1512 Kapittel 25.
De Hinthamer- en Ortherpoort, alsmede den Clovenierstoren, ten tijde dat de Gelderschen Hintham en Orthen verbrandde, ook des nachts door de busmeesters met geschut bewaakt.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 275
 
1577 Kapittel 20.
De Clovenierstoren ontmanteld en afgebroken.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 955
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 41

n: vermelding in een voetnoot