Bastion Deuteren

bouwjaar: 1620

Wanneer we langs de Molenberg naar het begin van de Westwal lopen en even voorbij het voetbrugje naar het water lopen, zien we beneden ons de aanzet van de korte noordoostelijke flank van het voormalige bastion Deuteren, waarover thans de grote verkeersbrug tussen 'Heetman'plein en Koningsweg gelegen is. Aan dit stuk muur valt niets te beleven, inderdaad, maar wanneer we vanaf dit punt nog eens omkijken naar het Vughterbastion, krijgen we wel een indruk van de verdedigingswerken die de zuidelijke toegang tot de stad moesten beschermen. De afstand tussen de noordwestelijke walmuur van bastion Deuteren en de zuidoostelijke van bastion Vught bedroeg ongeveer 230 meter.
Een 'militaire' wandeling door 's-Hertogenbosch
Benaming
JaarNaamBron
1620Bastion Deuteren's-Hertogenbosch stad in het hertogdom Brabant ca 1185-1629, blz 568
1740s.n.(niet zoals aangegeven Galgen Bolwerk)
Grondtekening der Stad 's-Hertogenbosch (ca 1740)
Tegenwoordige Staat, uitgegeven door I. Tirion, 1740
1795Bastion DeuterenPlan der Stad Forten en Situatie van 's-Hertogenbosch 1795
1866Bastion DeuterenProvincie Noord Brabant. Gemeente 's-Hertogenbosch (No. 2 Stad)
Kuyper, Gemeente-atlas (ca 1866)
Vestingwandelingen
Van dit bastion is alleen de aanzet van de flankmuur nog te vinden naast de voetgangersbrug over de Dommel. Toen de vesting werd geslecht heeft men de Dommel, die hier als vestinggracht fungeerde, recht getrokken en een verbinding gemaakt met het Drongelens kanaal. Dit afwateringskanaal was nodig om de stad, die tot in de vorige eeuw veel last van het water had, watervrij te maken.
Artikelen
2010

De Deuterse Schans mogelijk weer zichtbaar

Jac. Hendriks van Staatsbosbeheer zag op een luchtfoto waar precies de Deuterse Schans heeft gelegen. Mogelijk krijgt die ontdekking een vervolg.
Wim Hagemans | Brabants Dagblad vrijdag 16 juli 2010
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 92, 109, 110, 112, 134, 205, 206, 208, 209, 231

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 190

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 167

n: vermelding in een voetnoot