Bolwerk Sint Anthoniuspoort

Stadsrekeningen
1618 Kapittel 12.
Vracht en vervoer van mopsteenen en kalk, naar St. Antonis poort voor nieuwe bolwerk bij die poort.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1251
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 36, 42, 48, 49, 54, 55, 57, 73, 91, 92, 93, 96, 108

n: vermelding in een voetnoot