Bolwerk Sint Ambrosius

Stadsrekeningen
1626 Kapittel 17.
Aanbesteding van St. Ambrosius bolwerk.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1334
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 112

n: vermelding in een voetnoot