Schans te Gewande

Gewande

Stadsrekeningen
1582 Kapittel 13.
De opgezetenen van Empel, Rosmalen, Orthen enz. in de Stad gevlugt, aangezegd om in de Schans te Gewande te pionneren, op straf, van de Stad te moeten verlaten.
Het volk door Kapitein Jacob van Berchem, aangenomen, in de nieuwe Schans te Gewande, gemonsterd.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1037
 
1585 Kapittel 16.
De Schans te Gewande door de Stad wederom opgemaakt.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1061
 
1586 Kapittel 4.
Brief van de Regering aan den Heer van Helmond, houdende berigt dat de vijand zich op de Schans te Gewande versterkte.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1063
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 80, 105, 146, 147, 148

n: vermelding in een voetnoot