Schans

algemeen

Stadsrekeningen
1604 Kapittel 6.
Vereering van 1000 gul. aan twee voorname oersonen te Brussel, tot verkrijging van het regt om in de schanssen buiten de Vuchter- en Hinthamerpoorten, Stad accijnsen te heffen.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1161
 
1604 Kapittel 16.
Afkondiging dat de heffing van den accijns te Vucht en te Hintham, zal verpacht worden.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1163
 
1620 Kapittel 22.
Soldaten werken aan de kleine schans buiten St. Janspoort.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1290
 
1630 Kapittel 23.
Een dam aan de doorsnijding tusschen beide de schansen, tot gebruik van den weg, opgeruimd.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1368
 
1631 Kapittel 21.
Maken van den dijk tusschen de twee schanssen buiten de Vuchterpoort.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1373
 
1636 Kapittel 36.
Toelaag voor drinkgeld aan de werklieden van de groote schans, bij het besteden der aarden borstweer omtrent het nieuwe bolwerk.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1405
 
1637 Kapittel 26.
De dijk bij de kleine schans aanbesteed.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1410
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 7, 52, 72, 93, 103, 104, 111, 167, 196

n: vermelding in een voetnoot