Bastion bij de Orthenpoort

bouwjaar: 1616

Moest in 1637 plaats maken voor de Citadel.
's-Hertogenbosch stad in het hertogdom Brabant ca 1185-1629 (2000) 568
Stadsrekeningen
1523 Kapittel 89.
Bolwerk aan de Orthenpoort.
Verdediging der Orthenpoort en de torens.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 404
 
1540 Kapittel 107.
Nieuw ontworpen bolwerk voor de Orthenpoort.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 573
 
1541 Kapittel 115.
Ontwerp tot het maken van een bolwerk voor de Orthenpoort.
Een tweede ontwerp door een gezel uit Namen, vervaardigd.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 575
 
1541 Kapittel 10.
Item om met de daarvan komende gelden een nieuw vestingwerk voor de Orthenpoort te maken.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 576
 
1541 Kapittel 13.
Gravers voor het nieuwe werk aan de Orthenpoort opgeroepen.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 581
 
1541 Kapittel 27.
Nieuw bolwerk voor de Orthenpoort.
Ontwerp van dat bolwerk door mr. Alexander bouwmeester, wonende te Bueren, gemaakt zoowel in teekening als in hout.
Namensche en arduinsteen, hout en andere bouwstoffen.
Mr. Coenraad metselaar uit Bueren ontboden, om het metselwerk te helpen leggen.
Een molenmaker naar Breda gezonden om aldaar een werktuig op te nemen tot het lossen van het water uit de grachten gebruikt wordende, ten einde ook voor het werk te 's Hertogenbosch een dergelijk te maken.
Denzelfden tegenbevel gezonden, mits het water gevallen was.
Betalingen aan timmer- en metselwerk.
Timmerlieden en een molenmaker naar Gorinchem gezonden, om aldaar den watermolen en de pomp op te nemen.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 584-585
 
1590 Kapittel 1.
Een huis en erf bij de Orthenpoort aangekocht, om afgebroken te worden en op den grond een bolwerk aan te leggen.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1086
 
1617 Kapittel 17.
Nieuw bolwerk aan de Orthenpoort.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1240